Grāmatvedības uzskaite un pārskatu sniegšana

  1. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/2249 (2016. gada 3. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2016/34), OV L 347, 20.12.2016, 3. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Pamatnostādne (ES) 2019/2217 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/2249 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2019/34), OV L 332, 23.12.2019, 184. lpp..
  2. ECB Lēmums (ES) 2016/2247 (2016. gada 3. novembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2016/35), OV L 347, 20.12.2016, 1. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Lēmums (ES) 2017/2239 (2017. gada 16. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par ECB gada pārskatiem (ECB/2017/36), OV L 320, 6.12.2017, 18. lpp..
    2. ECB Lēmums (ES) 2019/2215 (2019. gada 28. novembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par ECB gada pārskatiem (ECB/2019/35), OV L 332, 23.12.2019, 168. lpp..