Grāmatvedības uzskaite un pārskatu sniegšana

 1. ECB Pamatnostādne (2010. gada 11. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (pārstrādāta versija) (ECB/2010/20), OV L 35, 9.2.2011, 31. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Pamatnostādne (2011. gada 21. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2011/27), OV L 19, 24.1.2012, 37. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECB/2012/29), OV L 356, 22.12.2012, 94. lpp..
  3. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/426 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2014/54), OV L 68, 13.3.2015, 69. lpp..
  4. ECB Pamatnostādne (ES) 2015/1197 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2010/20 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā  (ECB/2015/24), OV L 193, 21.7.2015, 147. lpp..
  5. Pamatnostādne ECB/2010/20. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs  OV  , 21.7.2015, . lpp..
 2. ECB Lēmums (2010. gada 11. novembris) par ECB gada pārskatiem (pārstrādāta versija) (ECB/2010/21), OV L 35, 9.2.2011, 1. lpp..Papildus informācija
  1. ECB Lēmums (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2012/30), OV L 356, 22.12.2012, 93. lpp..
  2. ECB Lēmums (2013. gada 27. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2013/52), OV L 33, 4.2.2014, 7. lpp..
  3. ECB Lēmums (ES) 2015/425 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem (ECB/2014/55), OV L 68, 13.3.2015, 53. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2015/1196 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2015/26), OV L 193, 21.7.2015, 134. lpp..