Apskaita ir atskaitomybė

  1. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2016/34), OL L 347, 2016 12 20, p. 3.Papildoma informacija
    1. 2019 m. lapkričio 28 d. ECB Gairės (ES) 2019/2217, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2019/34), OL L 332, 2019 12 23, p. 184.
  2. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.Papildoma informacija
    1. 2017 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas (ES) 2017/2239, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2017/36), OL L 320, 2017 12 6, p. 18.
    2. 2019 m. lapkričio 28 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/2215, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2019/35), OL L 332, 2019 12 23, p. 168.