Apskaita ir atskaitomybė

 1. 2010 m. lapkričio 11 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (nauja redakcija) (ECB/2010/20), OL L 35, 2011 2 9, p. 31.Papildoma informacija
  1. 2011 m. gruodžio 21 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2011/27), OL L 19, 2012 1 24, p. 37.
  2. 2012 m. gruodžio 10 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2012/29), OL L 356, 2012 12 22, p. 94.
  3. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB gairės (ES) 2015/426, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2014/54), OL L 68, 2015 3 13, p. 69.
  4. 2015 m. liepos 2 d. ECB gairės (ES) 2015/1197, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2015/24), OL L 193, 2015 7 21, p. 147.
  5. Gairės ECB/2010/20. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras  OL  , 2015 7 21, p. .
 2. 2010 m. lapkričio 11 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (nauja redakcija) (ECB/2010/21), OL L 35, 2011 2 9, p. 1.Papildoma informacija
  1. 2012 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2012/30), OL L 356, 2012 12 22, p. 93.
  2. 2013 m. gruodžio 27 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2013/52), OL L 33, 2014 2 4, p. 7.
  3. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/425, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2014/55), OL L 68, 2015 3 13, p. 53.
  4. 2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1196, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2015/26), OL L 193, 2015 7 21, p. 134.