Számvitel és adatszolgáltatás

 1. Az EKB iránymutatása (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (átdolgozás) (EKB/2010/20), HL L 35., 2011.2.9., 31. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB iránymutatása (2011. december 21.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról  (EKB/2011/27), HL L 19., 2012.1.24., 37. o.
  2. Az EKB iránymutatása (2012. december 10.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2012/29), HL L 356., 2012.12.22., 94. o.
  3. A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/426/EU iránymutatás (EKB/2014/54), HL L 68., 2015.3.13., 69. o.
  4. A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról szóló 2015. július 2-i EKBi (EU) 2015/1197 iránymutatás (EKB/2015/24), HL L 193., 2015.7.21., 147. o.
  5. EKB/2010/20 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL  ., 2015.7.21., . o.
 2. Az EKB határozata (2010. november 11.) az EKB éves beszámolójáról (átdolgozás) (EKB/2010/21), HL L 35., 2011.2.9., 1. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB határozata (2012. december 10.) az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról  (EKB/2012/30), HL L 356., 2012.12.22., 93. o.
  2. Az EKB 2013. december 27-i határozata az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról  (EKB/2013/52), HL L 33., 2014.2.4., 7. o.
  3. Az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/425/EU határozat (EKB/2014/55), HL L 68., 2015.3.13., 53. o.
  4. Az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról szóló 2015. július 2- i EKBi (EU) 2015/1196 határozat (EKB/2015/26), HL L 193., 2015.7.21., 134. o.