Számvitel és adatszolgáltatás

  1. A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 EKBi iránymutatás (EKB/2016/34), HL L 347., 2016.12.20., 3. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB (EU) 2019/2217 iránymutatása (2019. november 28.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló (EU) 2016/2249 iránymutatás módosításáról (EKB/2019/34), HL L 332., 2019.12.23., 184. o.
  2. Az EKB éves beszámolójáról szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2247 EKBi határozat (EKB/2016/35), HL L 347., 2016.12.20., 1. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB (EU) 2017/2239 határozata (2017. november 16.) az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról (EKB/2017/36), HL L 320., 2017.12.6., 18. o.
    2. Az EKB (EU) 2019/2215 határozata (2019. november 28.) az EKB éves beszámolójáról szóló (EU) 2016/2247 határozat módosításáról (EKB/2019/35), HL L 332., 2019.12.23., 168. o.