Računovodstvo i izvješćivanje

 1. Smjernica ESB od 11. studenoga 2010. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (preinačeno) (ESB/2010/20), SL L 35, 9.2.2011., str. 31.
  1. Smjernica ESB od 21. prosinca 2011. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2011/27), SL L 19, 24.1.2012., str. 37.
  2. Smjernica ESB od 10. prosinca 2012. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2012/29), SL L 356, 22.12.2012., str. 94.
  3. Smjernica (EU) 2015/1197 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2015/24), SL L 193, 21.7.2015., str. 147.
  4. Smjernica ESB/2010/20. Neslužbeni pročišćeni tekst koji je izradio Ured za publikacije Europske unije  SL  , 21.7.2015., str. .
 2. Odluka ESB od 11. studenoga 2010. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (preinačeno) (ESB/2010/21), SL L 35, 9.2.2011., str. 1.
  1. Odluka ESB od 10. prosinca 2012. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2012/30), SL L 356, 22.12.2012., str. 93.
  2. Odluka (EU) 2015/425 ESB od 15. prosinca 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2014/55), SL L 68, 13.3.2015., str. 53.
  3. Odluka (EU) 2015/1196 ESB od 2. srpnja 2015. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima ESB  (ESB/2015/26), SL L 193, 21.7.2015., str. 134.