Računovodstvo i izvješćivanje

  1. Smjernica (EU) 2016/2249 ESB od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka  (ESB/2016/34), SL L 347, 20.12.2016., str. 3.
    1. Smjernica (EU) 2019/2217 ESB od 28. studenoga 2019. o izmjeni Smjernice (EU) 2016/2249 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2019/34), SL L 332, 23.12.2019., str. 184.
  2. Odluka (EU) 2016/2247 ESB od 3. studenoga 2016. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2016/35), SL L 347, 20.12.2016., str. 1.
    1. Odluka (EU) 2017/2239 ESB оd 16. studenoga 2017. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2017/36), SL L 320, 6.12.2017., str. 18.
    2. Odluka (EU) 2019/2215 ESB od 28. studenoga 2019. o izmjeni Odluke (EU) 2016/2247 o godišnjim financijskim izvještajima ESB (ESB/2019/35), SL L 332, 23.12.2019., str. 168.