Kirjanpito ja tietojen antaminen

  1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/2249, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä  (EKP/2016/34), EUVL L 347, 20.12.2016, s. 3.Lisätietoja
    1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2019/2217, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/2249 muuttamisesta (EKP/2019/34), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 184.
  2. EKP:n päätös (EU) 2016/2247, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, EKP:n tilinpäätöksestä (EKP/2016/35), EUVL L 347, 20.12.2016, s. 1.Lisätietoja
    1. EKP:n päätös (EU) 2017/2239, annettu 16 päivänä marraskuuta 2017, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen (EU) 2016/2247 muuttamisesta (EKP/2017/36), EUVL L 320, 6.12.2017, s. 18.
    2. EKP:n Päätös (EU) 2019/2215, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, EKP:n tilinpäätöksestä annetun päätöksen (EU) 2016/2247 muuttamisesta (EKP/2019/35), EUVL L 332, 23.12.2019, s. 168.