Kirjanpito ja tietojen antaminen

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/20), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31.Lisätietoja
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2011/27), EUVL L 19, 24.1.2012, s. 37.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2012/29), EUVL L 356, 22.12.2012, s. 94.
  3. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 69.
  4. EKP:n suuntaviivat (EU) 2015/1197, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta  (EKP/2015/24), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 147.
  5. Suuntaviivat EKP/2010/20. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  EUVL  , 21.7.2015, s. .
 2. EKP:n päätös, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, EKP:n tilinpäätöksestä (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/21), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1.Lisätietoja
  1. EKP:n päätös, annettu 10 päivänä joulukuuta 2012, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2012/30), EUVL L 356, 22.12.2012, s. 93.
  2. EKP:n päätös, annettu 27 päivänä joulukuuta 2013, EKP:n tilinpäätöksestä annetun päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2013/52), EUVL L 33, 4.2.2014, s. 7.
  3. EKP:n päätös (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55), EUVL L 68, 13.3.2015, s. 53.
  4. EKP:n päätös (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, EKP:n tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta  (EKP/2015/26), EUVL L 193, 21.7.2015, s. 134.