Raamatupidamine ja aruandlus

 1. EKP suunisraamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 11. november 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/20), ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.Täiendav teave
  1. EKP suunis, 21. detsember 2011, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2011/27), ELT L 19, 24.1.2012, lk 37.
  2. EKP suunis, 10. detsember 2012, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2012/29), ELT L 356, 22.12.2012, lk 94.
  3. EKP suunis (EL) 2015/426, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 15. detsember 2014 (EKP/2014/54), ELT L 68, 13.3.2015, lk 69.
  4. EKP suunis (EL) 2015/1197, 2. juuli 2015, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2015/24), ELT L 193, 21.7.2015, lk 147.
  5. Suunis EKP/2010/20. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  ELT  , 21.7.2015, lk .
 2. EKP otsus EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 11. november 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/21), ELT L 35, 9.2.2011, lk 1.Täiendav teave
  1. EKP otsus, 10. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2012/30), ELT L 356, 22.12.2012, lk 93.
  2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 27. detsember 2013 (EKP/2013/52), ELT L 33, 4.2.2014, lk 7.
  3. EKP otsus (EL) 2015/425, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 15. detsember 2014 (EKP/2014/55), ELT L 68, 13.3.2015, lk 53.
  4. EKP otsus (EL) 2015/1196, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2015/26), ELT L 193, 21.7.2015, lk 134.