Raamatupidamine ja aruandlus

  1. EKP suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2016/34), ELT L 347, 20.12.2016, lk 3.Täiendav teave
    1. EKP suunis (EL) 2019/2217, 28. november 2019, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2019/34), ELT L 332, 23.12.2019, lk 184.
  2. EKP otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35), ELT L 347, 20.12.2016, lk 1.Täiendav teave
    1. EKP otsus (EL) 2017/2239, 16. november 2017, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2017/36), ELT L 320, 6.12.2017, lk 18.
    2. EKP otsus (EL) 2019/2215, 28. november 2019, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2019/35), ELT L 332, 23.12.2019, lk 168.