Menu

Bogføring og rapportering

  1. ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 3.Læs mere
    1. ECB's retningslinje (EU) 2019/2217 af 28. november 2019 om ændring af retningslinje (EU) 2016/2249 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2019/34), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 184.
  2. ECB's afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om ECB's årsregnskab (ECB/2016/35), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 1.Læs mere
    1. ECB's afgørelse (EU) 2017/2239 af 16. november 2017 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om ECB's årsregnskab (ECB/2017/36), EUT L 320 af 6.12.2017, s. 18.
    2. ECB's afgørelse (EU) 2019/2215 af 28. november 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om ECB's årsregnskab (ECB/2019/35), EUT L 332 af 23.12.2019, s. 168.