Bogføring og rapportering

 1. ECB's retningslinje af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (omarbejdet) (ECB/2010/20), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.Læs mere
  1. ECB's retningslinje af 21. december 2011 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2011/27), EUT L 19 af 24.1.2012, s. 37.
  2. ECB's retningslinje af 10. december 2012 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2012/29), EUT L 356 af 22.12.2012, s. 94.
  3. ECB's retningslinje (EU) 2015/426 af 15. december 2014 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2014/54), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 69.
  4. ECB's retningslinje (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2015/24), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 147.
  5. Retningslinje ECB/2010/20. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor  EUT   af 21.7.2015, s. .
 2. Den Europæiske Banks afgørelse af 11. november 2010 om ECB's årsregnskab (omarbejdet)  (ECB/2010/21), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1.Læs mere
  1. ECB's afgørelse af 10. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2012/30), EUT L 356 af 22.12.2012, s. 93.
  2. ECB's afgørelse af 27. december 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2013/52), EUT L 33 af 4.2.2014, s. 7.
  3. ECB's afgørelse (EU) 2015/425 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2014/55), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 53.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2015/26), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 134.