Účetnictví a výkaznictví

  1. Obecné zásady ECB (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank  (ECB/2016/34), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 3.Dodatečné informace
    1. Obecné zásady ECB (EU) 2019/2217 ze dne 28. listopadu 2019, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/2249 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2019/34), Úř. věst. L 332, 23. 12. 2019, s. 184.
  2. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/2247 ze dne 3. listopadu 2016 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2016/35), Úř. věst. L 347, 20. 12. 2016, s. 1.Dodatečné informace
    1. Rozhodnutí ECB (EU) 2017/2239 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2017/36), Úř. věst. L 320, 6. 12. 2017, s. 18.
    2. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/2215 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách ECB (ECB/2019/35), Úř. věst. L 332, 23. 12. 2019, s. 168.