Menu

ECB/2016/35

 1. ECB:s beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2016/35), EUT L 347, 20.12.2016, s. 1.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 11 november 2010 om ECB:s årsbokslut (omarbetning) (ECB/2010/21), EUT L 35, 9.2.2011, s. 1.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 10 november 2006 om ECB:s årsbokslut (ECB/2006/17), EUT L 348, 11.12.2006, s. 38.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 5 december 2002 om ECB:s årsbokslut (ECB/2002/11), EUT L 58, 3.3.2003, s. 38.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 om ECB:s årsbokslut med de ändringar som gjordes den 15 december 1999 och den 12 december 2000 (ECB/2000/16), EGT L 33, 2.2.2001, s. 1.
    2. ECB:s beslut av den 17 november 2005 om ändring av beslut ECB/2002/11 om ECB:s årsbokslut (ECB/2005/12), EUT L 311, 26.11.2005, s. 43.
    3. ECB:s beslut av den 13 mars 2006 om ändring av beslut ECB/2002/11 om ECB:s årsbokslut (ECB/2006/3), EUT L 89, 28.3.2006, s. 56.
   2. ECB:s beslut av den 17 december 2007 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2007/21), EUT L 42, 16.2.2008, s. 83.
   3. ECB:s beslut av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2008/22), EUT L 36, 5.2.2009, s. 22.
   4. ECB:s beslut av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2009/19), EUT L 202, 4.8.2009, s. 54.
   5. ECB:s beslut av den 14 december 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om ECB:s årsbokslut (ECB/2009/29), EUT L 348, 29.12.2009, s. 57.
   6. Beslut ECB/2006/17. Inofficiell konsoliderad version [19a)-e)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå., 31.12.2009.
  2. ECB:s beslut av den 10 december 2012 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2012/30), EUT L 356, 22.12.2012, s. 93.
  3. ECB:s beslut av den 27 december 2013 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2013/52), EUT L 33, 4.2.2014, s. 7.
  4. ECB:s beslut (EU) 2015/425 av den 15 december 2014 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2014/55), EUT L 68, 13.3.2015, s. 53.
  5. ECB:s beslut (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om ECB:s årsbokslut  (ECB/2015/26), EUT L 193, 21.7.2015, s. 134.