Menu

ECB/2016/35

 1. ECB Lēmums (ES) 2016/2247 (2016. gada 3. novembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2016/35), OV L 347, 20.12.2016, 1. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 11. novembris) par ECB gada pārskatiem (pārstrādāta versija) (ECB/2010/21), OV L 35, 9.2.2011, 1. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 10. novembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2006/17), OV L 348, 11.12.2006, 38. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2002. gada 5. decembris) par ECB gada pārskatiem (ECB/2002/11), OV L 58, 3.3.2003, 38. lpp..
    2. ECB Lēmums (2005. gada 17. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2002/11 par ECB gada pārskatiem (ECB/2005/12), OV L 311, 26.11.2005, 43. lpp..
    3. ECB lēmums (2006. gada 13. marts), ar ko groza Lēmumu ECB/2002/11 par ECB gada pārskatu (ECB/2006/3), OV L 89, 28.3.2006, 56. lpp..
   2. ECB Lēmums (2007. gada 17. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu  (ECB/2007/21), OV L 42, 16.2.2008, 83. lpp..
   3. ECB Lēmums (2008. gada 11. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu  (ECB/2008/22), OV L 36, 5.2.2009, 22. lpp..
   4. ECB Lēmums (2009. gada 17. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu  (ECB/2009/19), OV L 202, 4.8.2009, 54. lpp..
   5. ECB Lēmums (2009. gada 14. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2006/17 par ECB gada pārskatu (ECB/2009/29), OV L 348, 29.12.2009, 57. lpp..
   6. Lēmums ECB/2006/17. Neoficiāls konsolidēts teksts [12. a) - e)]. Sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 31.12.2009.
  2. ECB Lēmums (2012. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2012/30), OV L 356, 22.12.2012, 93. lpp..
  3. ECB Lēmums (2013. gada 27. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2013/52), OV L 33, 4.2.2014, 7. lpp..
  4. ECB Lēmums (ES) 2015/425 (2014. gada 15. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem (ECB/2014/55), OV L 68, 13.3.2015, 53. lpp..
  5. ECB Lēmums (ES) 2015/1196 (2015. gada 2. jūlijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/21 par ECB gada pārskatiem  (ECB/2015/26), OV L 193, 21.7.2015, 134. lpp..