Menu

ECB/2016/35

 1. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas (ES) 2016/2247 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2016/35), OL L 347, 2016 12 20, p. 1.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 11 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (nauja redakcija) (ECB/2010/21), OL L 35, 2011 2 9, p. 1.
   1. Nebegalioja: 2006 m. lapkričio 10 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2006/17), OL L 348, 2006 12 11, p. 38.
    1. Nebegalioja: 2002 m. gruodžio 5 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2002/11), OL L 58, 2003 3 3, p. 38.
    2. 2005 m. lapkričio 17 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2002/11 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2005/12), OL L 311, 2005 11 26, p. 43.
    3. 2006 m. kovo 13 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2002/11 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2006/3), OL L 89, 2006 3 28, p. 56.
   2. 2007 m. gruodžio 17 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2007/21), OL L 42, 2008 2 16, p. 83.
   3. 2008 m. gruodžio 11 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2008/22), OL L 36, 2009 2 5, p. 22.
   4. 2009 m. liepos 17 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2009/19), OL L 202, 2009 8 4, p. 54.
   5. 2009 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2009/29), OL L 348, 2009 12 29, p. 57.
   6. Sprendimas ECB/2006/17. Neoficiali suvestinė redakcija [12 a-e]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2009 12 31.
  2. 2012 m. gruodžio 10 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2012/30), OL L 356, 2012 12 22, p. 93.
  3. 2013 m. gruodžio 27 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2013/52), OL L 33, 2014 2 4, p. 7.
  4. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas (ES) 2015/425, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės (ECB/2014/55), OL L 68, 2015 3 13, p. 53.
  5. 2015 m. liepos 2 d. ECB sprendimas (ES) 2015/1196, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl ECB metinės atskaitomybės  (ECB/2015/26), OL L 193, 2015 7 21, p. 134.