EKP/2016/35

 1. EKP otsus (EL) 2016/2247, 3. november 2016, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2016/35), ELT L 347, 20.12.2016, lk 1.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 11. november 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/21), ELT L 35, 9.2.2011, lk 1.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 10. november 2006, EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2006/17), ELT L 348, 11.12.2006, lk 38.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 5. detsember 2002  (EKP/2002/11), ELT L 58, 3.3.2003, lk 38.
    2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2002/11 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 17. november 2005  (EKP/2005/12), ELT L 311, 26.11.2005, lk 43.
    3. EKP otsus, 13. märts 2006, millega muudetakse otsust EKP/2002/11 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta (EKP/2006/3), ELT L 89, 28.3.2006, lk 56.
   2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 17. detsember 2007 (EKP/2007/21), ELT L 42, 16.2.2008, lk 83.
   3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 11. detsember 2008 (EKP/2008/22), ELT L 36, 5.2.2009, lk 22.
   4. EKP otsus, 17. juuli 2009, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2009/19), ELT L 202, 4.8.2009, lk 54.
   5. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2006/17 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 14. detsember 2009 (EKP/2009/29), ELT L 348, 29.12.2009, lk 57.
   6. Otsus EKP/2006/17. Mitteametlik konsolideeritud tekst [12 a)-e)] Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt , 31.12.2009.
  2. EKP otsus, 10. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2012/30), ELT L 356, 22.12.2012, lk 93.
  3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 27. detsember 2013 (EKP/2013/52), ELT L 33, 4.2.2014, lk 7.
  4. EKP otsus (EL) 2015/425, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 15. detsember 2014 (EKP/2014/55), ELT L 68, 13.3.2015, lk 53.
  5. EKP otsus (EL) 2015/1196, 2. juuli 2015, millega muudetakse otsust EKP/2010/21 EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta  (EKP/2015/26), ELT L 193, 21.7.2015, lk 134.