ECB/2016/35

 1. ECB's afgørelse (EU) 2016/2247 af 3. november 2016 om ECB's årsregnskab (ECB/2016/35), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 1.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: Den Europæiske Banks afgørelse af 11. november 2010 om ECB's årsregnskab (omarbejdet)  (ECB/2010/21), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 10. november 2006 om ECB's årsregnskab (ECB/2006/17), EUT L 348 af 11.12.2006, s. 38.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 5. december 2002 om ECB's årsregnskab (ECB/2002/11), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 38.
     1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om ECB's årsregnskab, ændret den 15. december 1999 og 12. december 2000 (ECB/2000/16), EFT L 33 af 2.2.2001, s. 1.
    2. ECB's afgørelse af 17. november 2005 om ændring af afgørelse ECB/2002/11 om ECB's årsregnskab (ECB/2005/12), EUT L 311 af 26.11.2005, s. 43.
    3. ECB's afgørelse af 13. marts 2006 om ændring af afgørelse ECB/2002/11 om ECB's årsregnskab (ECB/2006/3), EUT L 89 af 28.3.2006, s. 56.
   2. ECB's afgørelse af 17. december 2007 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB's årsregnskab  (ECB/2007/21), EUT L 42 af 16.2.2008, s. 83.
   3. ECB's afgørelse af 11. december 2008 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB's årsregnskab  (ECB/2008/22), EUT L 36 af 5.2.2009, s. 22.
   4. ECB's afgørelse af 17. juli 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB årsregnskab  (ECB/2009/19), EUT L 202 af 4.8.2009, s. 54.
   5. ECB's afgørelse af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om ECB's årsregnskab (ECB/2009/29), EUT L 348 af 29.12.2009, s. 57.
   6. Afgørelse ECB/2006/17. Uofficiel konsolideret tekst [19a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 31.12.2009.
  2. ECB's afgørelse af 10. december 2012 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2012/30), EUT L 356 af 22.12.2012, s. 93.
  3. ECB's afgørelse af 27. december 2013 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2013/52), EUT L 33 af 4.2.2014, s. 7.
  4. ECB's afgørelse (EU) 2015/425 af 15. december 2014 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab (ECB/2014/55), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 53.
  5. ECB's afgørelse (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om ECB's årsregnskab  (ECB/2015/26), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 134.