Menu

ECB/2016/34

 1. ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2016/34), EUT L 347, 20.12.2016, s. 3.

  Ytterligare information

  1. Rättelse av ECB:s riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet, EUT L 60, 2.3.2018, s. 57.
  2. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (omarbetning) (ECB/2010/20), EUT L 35, 9.2.2011, s. 31.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/16), EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 5 december 2002 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom europeiska centralbankssystemet (ECB/2002/10), EUT L 58, 3.3.2003, s. 1.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 december 1998 om den rättsliga ramen för redovisning och rapportering inom Europeiska centralbankssystemet med de ändringar som gjordes den 15 december 1999 och den 14 december 2000 (ECB/2000/18), EGT L 33, 2.2.2001, s. 21.
   2. ECB:s riktlinje av den 17 december 2007 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2007/20), EUT L 42, 16.2.2008, s. 85.
   3. ECB:s riktlinje av den 11 december 2008 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2008/21), EUT L 36, 5.2.2009, s. 46.
   4. ECB:s riktlinje av den 17 juli 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2009/18), EUT L 202, 4.8.2009, s. 65.
   5. ECB:s riktlinje av den 14 december 2009 om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2009/28), EUT L 348, 29.12.2009, s. 75.
   6. Riktlinje ECB/2006/16. Inofficiell konsoliderad version [18 a)-e)]. Framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå., 31.12.2009.
  3. ECB:s riktlinje av den 21 december 2011 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2011/27), EUT L 19, 24.1.2012, s. 37.
  4. ECB:s riktlinje av den 10 december 2012 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2012/29), EUT L 356, 22.12.2012, s. 94.
  5. ECB:s riktlinje (EU) 2015/426 av den 15 december 2014 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2014/54), EUT L 68, 13.3.2015, s. 69.
  6. ECB:s riktlinje (EU) 2015/1197 av den 2 juli 2015 om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet  (ECB/2015/24), EUT L 193, 21.7.2015, s. 147.
  7. Riktlinje ECB/2010/20. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå , EUT  , 21.7.2015, s. .