ECB/2016/34

 1. Usmernenie ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2016/34), Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2016, s. 3.

  Dodatočné informácie

  1. Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2016/2249 z 3. novembra 2016 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk, Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2018, s. 57.
  2. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2010/20), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 31.
   1. Už nie je účinné: Usmernenie Európskej centrálnej banky z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2006/16), Ú. v. EÚ L 348, 11. 12. 2006, s. 1.
    1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 5. decembra 2002 o právnom rámci pre účtovníctvo a účtovné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2002/10), Ú. v. EÚ L 58, 3. 3. 2003, s. 1.
   2. Usmernenie ECB zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2007/20), Ú. v. EÚ L 42, 16. 2. 2008, s. 85.
   3. Usmernenie ECB z 11. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2008/21), Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009, s. 46.
   4. Usmernenie ECB zo 17. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2009/18), Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009, s. 65.
   5. USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/16 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2009/28), Ú. v. EÚ L 348, 29. 12. 2009, s. 75.
   6. Usmernenie ECB/2006/16. Neoficiálny konsolidovaný text [18a)-e)]. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 31. 12. 2009.
  3. Usmernenie ECB z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2011/27), Ú. v. EÚ L 19, 24. 1. 2012, s. 37.
  4. Usmernenie ECB z 10. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2012/29), Ú. v. EÚ L 356, 22. 12. 2012, s. 94.
  5. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/426 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
  6. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1197 z 2. júla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2015/24), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
  7. Usmernenie ECB/2010/20. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie , Ú. v. EÚ , 21. 7. 2015, s. .