Menu

ECB/2016/34

 1. Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2016/34), PB L 347 van 20.12.2016, blz. 3.

  Aanvullende informatie

  1. Rectificatie van Richtsnoer (EU) 2016/2249 van de ECB van 3 november 2016 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken, PB L 60 van 2.3.2018, blz. 57.
  2. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 11 november 2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken (herschikking) (ECB/2010/20), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 31.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 10 november 2006 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2006/16), PB L 348 van 11.12.2006, blz. 1.
    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 5 december 2002 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2002/10), PB L 58 van 3.3.2003, blz. 1.
     1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 december 1998 betreffende het juridische kader voor de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken zoals gewijzigd op 15 december 1999 en 14 december 2000 (ECB/2000/18), PB L 33 van 2.2.2001, blz. 21.
   2. Richtsnoer van de ECB van 17 december 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2007/20), PB L 42 van 16.2.2008, blz. 85.
   3. Richtsnoer van de ECB van 11 december 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2008/21), PB L 36 van 5.2.2009, blz. 46.
   4. Richtsnoer van de ECB van 17 juli 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2009/18), PB L 202 van 4.8.2009, blz. 65.
   5. Richtsnoer van de ECB van 14 december 2009 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2009/28), PB L 348 van 29.12.2009, blz. 75.
   6. Richtsnoer ECB/2006/16. Onofficiële geconsolideerde tekst [18a)-e)]. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 31.12.2009.
  3. Richtsnoer van de ECB van 21 december 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken  (ECB/2011/27), PB L 19 van 24.1.2012, blz. 37.
  4. Richtsnoer van de ECB van 10 december 2012 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2012/29), PB L 356 van 22.12.2012, blz. 94.
  5. Richtsnoer (EU) 2015/426 van de ECB van 15 december 2014 wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/54), PB L 68 van 13.3.2015, blz. 69.
  6. Richtsnoer (EU) 2015/1197 van de ECB van 2 juli 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2015/24), PB L 193 van 21.7.2015, blz. 147.
  7. Richtsnoer ECB/2010/20. Niet-officiële door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde geconsolideerde tekst, PB   van 21.7.2015, blz. .