BĊE/2016/34

 1. Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2016/34), ĠU L 347, 20.12.2016, pġ. 3.

  Aktar tagħrif

  1. Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-BĊE tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapport finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali, ĠU L 60, 2.3.2018, pġ. 57.
  2. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/20), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 31.
   1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE ta' l-10 ta' Novembru, 2006, dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2006/16), ĠU L 348, 11.12.2006, pġ. 1.
    1. Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-5 ta’ Diċembru, 2002 dwar il-qafas legali tal-kontijiet u tar-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2002/10), ĠU L 58, 3.3.2003, pġ. 1.
   2. Linja Gwida tal-BĊE tas-17 ta' Diċembru 2007 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar kontabilistiku u finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2007/20), ĠU L 42, 16.2.2008, pġ. 85.
   3. Linja Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Diċembru 2008 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (BĊE/2008/21), ĠU L 36, 5.2.2009, pġ. 46.
   4. Linja Gwida tal-BĊE tas-17 ta’ Lulju 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2009/18), ĠU L 202, 4.8.2009, pġ. 65.
   5. Linja Gwida tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2009 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2006/16 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2009/28), ĠU L 348, 29.12.2009, pġ. 75.
   6. Linja ta'Gwida BĊE/2006/16. Test konsolidat mhux uffiċjali [11a)-e]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 31.12.2009.
  3. Linja Gwida tal-BĊE tal-21 ta’ Diċembru 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2011/27), ĠU L 19, 24.1.2012, pġ. 37.
  4. Linja Gwida tal-BĊE tal-10 ta’ Diċembru 2012 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2012/29), ĠU L 356, 22.12.2012, pġ. 94.
  5. Linja Gwida (UE) 2015/426 tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2014/54), ĠU L 68, 13.3.2015, pġ. 69.
  6. Linja Gwida (UE) 2015/1197 tal-BĊE tat-2 ta' Lulju 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2010/20 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali  (BĊE/2015/24), ĠU L 193, 21.7.2015, pġ. 147.
  7. Linja Gwida BĊE/2010/20. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea , ĠU  , 21.7.2015, pġ. .