Menu

ECB/2016/34

 1. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2016/34), OL L 347, 2016 12 20, p. 3.

  Papildoma informacija

  1. 2016 m. lapkričio 3 d. ECB gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas, OL L 60, 2018 3 2, p. 57.
  2. Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 11 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (nauja redakcija) (ECB/2010/20), OL L 35, 2011 2 9, p. 31.
   1. Nebegalioja: 2006 m. lapkričio 10 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2006/16), OL L 348, 2006 12 11, p. 1.
    1. Nebegalioja: 2002 m. gruodžio 5 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2002/10), OL L 58, 2003 3 3, p. 1.
   2. 2007 m. gruodžio 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2007/20), OL L 42, 2008 2 16, p. 85.
   3. 2008 m. gruodžio 11 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2008/21), OL L 36, 2009 2 5, p. 46.
   4. 2009 m. liepos 17 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2009/18), OL L 202, 2009 8 4, p. 65.
   5. 2009 m. gruodžio 14 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2009/28), OL L 348, 2009 12 29, p. 75.
   6. Gairės ECB/2006/16. Neoficiali suvestinė redakcija [11 a-e]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2009 12 31.
  3. 2011 m. gruodžio 21 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2011/27), OL L 19, 2012 1 24, p. 37.
  4. 2012 m. gruodžio 10 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2012/29), OL L 356, 2012 12 22, p. 94.
  5. 2014 m. gruodžio 15 d. ECB gairės (ES) 2015/426, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2014/54), OL L 68, 2015 3 13, p. 69.
  6. 2015 m. liepos 2 d. ECB gairės (ES) 2015/1197, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo  (ECB/2015/24), OL L 193, 2015 7 21, p. 147.
  7. Gairės ECB/2010/20. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras , OL  , 2015 7 21, p. .