Menu

EKB/2016/34

 1. A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló, 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 EKBi iránymutatás (EKB/2016/34), HL L 347., 2016.12.20., 3. o.

  Kiegészítő információ

  1. Helyesbítés az EKB 2016. november 3-i (EU) 2016/2249 iránymutatásához a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és a pénzügyi beszámoló jogi keretéről, HL L 60., 2018.3.2., 57. o.
  2. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (átdolgozás) (EKB/2010/20), HL L 35., 2011.2.9., 31. o.
   1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2006. november 10.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (EKB/2006/16), HL L 348., 2006.12.11., 1. o.
    1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2002. december 5.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (EKB/2002/10), HL L 58., 2003.3.3., 1. o.
   2. Az EKB iránymutatása (2007. december 17.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/20), HL L 42., 2008.2.16., 85. o.
   3. Az EKB iránymutatása (2008. december 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2002/16 iránymutatás módosításáról  (EKB/2008/21), HL L 36., 2009.2.5., 46. o.
    1. Helyesbítés a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2002/16 iránymutatás módosításáról szóló, 2008. december 11-i EKB/2008/21 EKBi iránymutatáshoz, HL L 172., 2009.7.2., 37. o.
   4. Az EKB iránymutatása (2009. július 17.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról  (EKB/2009/18), HL L 202., 2009.8.4., 65. o.
   5. Az EKB iránymutatása (2009. december 14.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/28), HL L 348., 2009.12.29., 75. o.
   6. EKB/2006/16 iránymutatás. Nem hivatalos összevont szöveg [11a) - e)]. Készítette az Európai Unió Hivatalos Kiadványainak Hivatala., 2009.12.31.
  3. Az EKB iránymutatása (2011. december 21.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról  (EKB/2011/27), HL L 19., 2012.1.24., 37. o.
  4. Az EKB iránymutatása (2012. december 10.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyvvitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról (EKB/2012/29), HL L 356., 2012.12.22., 94. o.
  5. A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról szóló 2014. december 15-i EKBi 2015/426/EU iránymutatás (EKB/2014/54), HL L 68., 2015.3.13., 69. o.
  6. A Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2010/20 iránymutatás módosításáról szóló 2015. július 2-i EKBi (EU) 2015/1197 iránymutatás (EKB/2015/24), HL L 193., 2015.7.21., 147. o.
  7. EKB/2010/20 iránymutatás. Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, HL  ., 2015.7.21., . o.