Menu

EKP/2016/34

 1. EKP suunis (EL) 2016/2249, 3. november 2016, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2016/34), ELT L 347, 20.12.2016, lk 3.

  Täiendav teave

  1. EKP 3. novembri 2016. aasta suunise (EL) 2016/2249 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis) parandus, ELT L 60, 2.3.2018, lk 57.
  2. Kehtivus lõppenud: EKP suunisraamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 11. november 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/20), ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 10. november 2006, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2006/16), ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusliku raamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 5. detsember 2002  (EKP/2002/10), ELT L 58, 3.3.2003, lk 1.
   2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 17. detsember 2007 (EKP/2007/20), ELT L 42, 16.2.2008, lk 85.
   3. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 11. detsember 2008  (EKP/2008/21), ELT L 36, 5.2.2009, lk 46.
   4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 17. juuli 2009 (EKP/2009/18), ELT L 202, 4.8.2009, lk 65.
   5. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 14. detsember 2009 (EKP/2009/28), ELT L 348, 29.12.2009, lk 75.
   6. Suunis EKP/2006/16. Mitteametlik konsolideeritud tekst [11 a)-e)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt , 31.12.2009.
   7. EKP 11. novembri 2010. aasta suunise EKP/2010/20 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud)) parandus, ELT L 96, 9.4.2011, lk 23.
  3. EKP suunis, 21. detsember 2011, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2011/27), ELT L 19, 24.1.2012, lk 37.
  4. EKP suunis, 10. detsember 2012, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2012/29), ELT L 356, 22.12.2012, lk 94.
  5. EKP suunis (EL) 2015/426, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 15. detsember 2014 (EKP/2014/54), ELT L 68, 13.3.2015, lk 69.
  6. EKP suunis (EL) 2015/1197, 2. juuli 2015, millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis  (EKP/2015/24), ELT L 193, 21.7.2015, lk 147.
  7. Suunis EKP/2010/20. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt , ELT  , 21.7.2015, lk .