Menu

ECB/2016/34

 1. ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2016/34), EUT L 347 af 20.12.2016, s. 3.

  Læs mere

  1. Berigtigelse til ECB's retningslinje (EU) 2016/2249 af 3. november 2016 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker, EUT L 60 af 2.3.2018, s. 57.
  2. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (omarbejdet) (ECB/2010/20), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 10. november 2006 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2006/16), EUT L 348 af 11.12.2006, s. 1.
    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 5. december 2002 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2002/10), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 1.
     1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. december 1998 om den retlige ramme for bogføring og rapportering i Det Europæiske System af Centralbanker, ændret den 15. december 1999 og 14. december 2000 (ECB/2000/18), EFT L 33 af 2.2.2001, s. 21.
   2. ECB's retningslinje af 17. december 2007 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2007/20), EUT L 42 af 16.2.2008, s. 85.
   3. ECB's retningslinje af 11. december 2008 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapporering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2008/21), EUT L 36 af 5.2.2009, s. 46.
   4. ECB's retningslinje af 17. juli 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2009/18), EUT L 202 af 4.8.2009, s. 65.
   5. ECB's retningslinje af 14. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2009/28), EUT L 348 af 29.12.2009, s. 75.
   6. Retningslinje ECB/2006/16. Uofficiel konsolideret tekst [18a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 31.12.2009.
   7. Berigtigelse til ECB's retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker , EUT L 96 af 9.4.2011, s. 23.
  3. ECB's retningslinje af 21. december 2011 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2011/27), EUT L 19 af 24.1.2012, s. 37.
  4. ECB's retningslinje af 10. december 2012 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2012/29), EUT L 356 af 22.12.2012, s. 94.
  5. ECB's retningslinje (EU) 2015/426 af 15. december 2014 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2014/54), EUT L 68 af 13.3.2015, s. 69.
  6. ECB's retningslinje (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2015/24), EUT L 193 af 21.7.2015, s. 147.
  7. Retningslinje ECB/2010/20. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor , EUT   af 21.7.2015, s. .