ECB:s kapital

  1. ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om gränser och villkor för ökning av ECB:s kapital (ECB/1998/11), EGT C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om ökning av ECB:s kapital (ECB/2010/26), EUT L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2010/28), EUT L 11, 15.1.2011, s. 56.Ytterligare information
  4. ECB:s beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9, 11.1.2019, s. 178.Ytterligare information
  5. ECB:s beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29), EUT L 9, 11.1.2019, s. 183.Ytterligare information
  6. ECB:s beslut (EU) 2019/48 av den 30 november 2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9, 11.1.2019, s. 196.Ytterligare information
  7. ECB:s beslut (EU) 2019/44 av den 29 november 2018 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital, om ändring av beslut ECB/2014/61 samt om upphävande av beslut ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9, 11.1.2019, s. 180.