ECB:s kapital

  1. ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om gränser och villkor för ökning av ECB:s kapital (ECB/1998/11), EGT C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om ökning av ECB:s kapital (ECB/2010/26), EUT L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2010/28), EUT L 11, 15.1.2011, s. 56.Ytterligare information