ECB:s kapital

  1. ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om gränser och villkor för ökning av ECB:s kapital (ECB/1998/11), EGT C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om ökning av ECB:s kapital (ECB/2010/26), EUT L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2010/28), EUT L 11, 15.1.2011, s. 56.Ytterligare information
  4. ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2013/28), EUT L 16, 21.1.2014, s. 53.Ytterligare information
  5. ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2013/29), EUT L 16, 21.1.2014, s. 55.Ytterligare information
  6. ECB:s beslut av den 29 augusti 2013 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital (ECB/2013/30), EUT L 16, 29.8.2014, s. 61.Ytterligare information
  7. ECB:s beslut av den 30 augusti 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital (ECB/2013/31), EUT L 16, 21.1.2014, s. 63.Ytterligare information