ECB:s kapital

  1. ECB:s rekommendation till rådets förordning (EG) om gränser och villkor för ökning av ECB:s kapital (ECB/1998/11), EGT C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om ökning av ECB:s kapital (ECB/2010/26), EUT L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2010/28), EUT L 11, 15.1.2011, s. 56.Ytterligare information
  4. ECB:s Beslut (EU) 2020/139 av den 22 januari 2020 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), EUT L 27I, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
  5. ECB:s Beslut (EU) 2020/136 av den 22 januari 2020 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), EUT L 27, 1.2.2020, s. 1.Ytterligare information
  6. ECB:s Beslut (EU) 2020/137 av den 22 januari 2020 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/43  (ECB/2020/3), EUT L 27, 1.2.2020, s. 4.Ytterligare information
  7. ECB:s beslut (EU) 2020/138 av den 22 januari 2020 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), EUT L 27, 1.2.2020, s. 6.Ytterligare information