Kapital ECB

  1. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o povečanju kapitala ECB  (ECB/2010/26), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 53.
  2. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2010/28), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 56.Dodatne informacije
  3. Sklep ECB (EU) 2020/139 z dne 22. januarja 2020 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), UL L 27I, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
  4. Sklep ECB (EU) 2020/136 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/48  (ECB/2020/2), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 1.Dodatne informacije
  5. Sklep ECB (EU) 2020/137 z dne 22. januarja 2020 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 4.Dodatne informacije
  6. Sklep ECB (EU) 2020/138 z dne 22. januarja 2020 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in o razveljavitvi Sklepa (EU) 2019/44  (ECB/2020/4), UL L 27, 1. 2. 2020, str. 6.Dodatne informacije