Kapital ECB

  1. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o povečanju kapitala ECB  (ECB/2010/26), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 53.
  2. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2010/28), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 56.Dodatne informacije
  3. Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2013/28), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 53.Dodatne informacije
  4. Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2013/29), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 55.Dodatne informacije
  5. Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2013/30), UL L 16, 29. 8. 2014, str. 61.Dodatne informacije
  6. Sklep ECB z dne 30. avgusta 2013 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (ECB/2013/31), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 63.Dodatne informacije