Kapital ECB

  1. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o povečanju kapitala ECB  (ECB/2010/26), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 53.
  2. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2010/28), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 56.Dodatne informacije
  3. Sklep ECB (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 178.Dodatne informacije
  4. Sklep ECB (EU) 2019/45 z dne 29. novembra 2018 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 183.Dodatne informacije
  5. Sklep ECB (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 196.Dodatne informacije
  6. Sklep ECB (EU) 2019/44 z dne 29. novembra 2018 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, o spremembi Sklepa ECB/2014/61 in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/30 (ECB/2018/28), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 180.