Základné imanie ECB

  1. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o zvýšení základného imania ECB (ECB/2010/26), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2010/28), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatočné informácie
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 178.Dodatočné informácie
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 183.Dodatočné informácie
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 196.Dodatočné informácie
  6. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/44 z 29. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, o zmene rozhodnutia ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/30  (ECB/2018/28), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 180.