Základné imanie ECB

  1. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o zvýšení základného imania ECB (ECB/2010/26), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2010/28), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatočné informácie