Základné imanie ECB

  1. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o zvýšení základného imania ECB (ECB/2010/26), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2010/28), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatočné informácie
  3. Rozhodnutie ECB Z 29. augusta 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2013/28), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 53.Dodatočné informácie
  4. Rozhodnutie ECB Z 29. augusta 2013 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2013/29), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 55.Dodatočné informácie
  5. Rozhodnutie ECB z 29. augusta 2013 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2013/30), Ú. v. EÚ L 16, 29. 8. 2014, s. 61.Dodatočné informácie
  6. Rozhodnutie ECB Z 30. augusta 2013 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny (ECB/2013/31), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 63.Dodatočné informácie