Základné imanie ECB

  1. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o zvýšení základného imania ECB (ECB/2010/26), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2010/28), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatočné informácie
  3. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/139 z 22. januára 2020 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/45  (ECB/2020/5), Ú. v. EÚ L 27I, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
  4. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/136 z 22. januára 2020 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/48  (ECB/2020/2), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatočné informácie
  5. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/137 z 22. januára 2020 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/43 (ECB/2020/3), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 4.Dodatočné informácie
  6. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2020/138 z 22. januára 2020 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/44 (ECB/2020/4), Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2020, s. 6.Dodatočné informácie