Capitalul BCE

  1. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului BCE  (BCE/2010/26), JO L 11, 15.1.2011, p. 53.
  2. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro  (BCE/2010/28), JO L 11, 15.1.2011, p. 56.Informaţii suplimentare