Capitalul BCE

  1. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului BCE  (BCE/2010/26), JO L 11, 15.1.2011, p. 53.
  2. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro  (BCE/2010/28), JO L 11, 15.1.2011, p. 56.Informaţii suplimentare
  3. Decizia (UE) 2019/43 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28  (BCE/2018/27), JO L 9, 11.1.2019, p. 178.Informaţii suplimentare
  4. Decizia (UE) 2019/45 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29  (BCE/2018/29), JO L 9, 11.1.2019, p. 183.Informaţii suplimentare
  5. Decizia (UE) 2019/48 a BCE din 30 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31  (BCE/2018/32), JO L 9, 11.1.2019, p. 196.Informaţii suplimentare
  6. Decizia (UE) 2019/44 a BCE din 29 noiembrie 2018 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30 (BCE/2018/28), JO L 9, 11.1.2019, p. 180.