Capitalul BCE

  1. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului BCE  (BCE/2010/26), JO L 11, 15.1.2011, p. 53.
  2. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro  (BCE/2010/28), JO L 11, 15.1.2011, p. 56.Informaţii suplimentare
  3. Decizia (UE) 2020/139 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/45  (BCE/2020/5), JO L 27I, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
  4. Decizia (UE) 2020/136 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/48 (BCE/2020/2), JO L 27, 1.2.2020, p. 1.Informaţii suplimentare
  5. Decizia (UE) 2020/137 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3), JO L 27, 1.2.2020, p. 4.Informaţii suplimentare
  6. Decizia (UE) 2020/138 a BCE din 22 ianuarie 2020 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/44  (BCE/2020/4), JO L 27, 1.2.2020, p. 6.Informaţii suplimentare