Capitalul BCE

  1. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului BCE  (BCE/2010/26), JO L 11, 15.1.2011, p. 53.
  2. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro  (BCE/2010/28), JO L 11, 15.1.2011, p. 56.Informaţii suplimentare
  3. Decizia BCE din 29 august 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE  (BCE/2013/28), JO L 16, 21.1.2014, p. 53.Informaţii suplimentare
  4. Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/29), JO L 16, 21.1.2014, p. 55.Informaţii suplimentare
  5. Decizia BCE din 29 august 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2013/30), JO L 16, 29.8.2014, p. 61.Informaţii suplimentare
  6. Decizia BCE din 30 august 2013 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2013/31), JO L 16, 21.1.2014, p. 63.Informaţii suplimentare