Kapitał EBC

  1. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału EBC  (EBC/2010/26), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 53.
  2. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro  (EBC/2010/28), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 56.Dodatkowe informacje
  3. Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2013/28), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 53.Dodatkowe informacje
  4. Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2013/29), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 55.Dodatkowe informacje
  5. Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2013/30), Dz.U. L 16 z 29.8.2014, str. 61.Dodatkowe informacje
  6. Decyzja EBC z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2013/31), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 63.Dodatkowe informacje