Kapitał EBC

  1. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału EBC  (EBC/2010/26), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 53.
  2. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro  (EBC/2010/28), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 56.Dodatkowe informacje
  3. Decyzja EBC (UE) 2019/43 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję EBC/2013/28  (EBC/2018/27), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 178.Dodatkowe informacje
  4. Decyzja EBC (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 183.Dodatkowe informacje
  5. Decyzja EBC (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31  (EBC/2018/32), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 196.Dodatkowe informacje
  6. Decyzja EBC (UE) 2019/44 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniająca decyzję EBC/2014/61 i uchylająca decyzję EBC/2013/30 (EBC/2018/28), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 180.