Kapitał EBC

  1. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału EBC  (EBC/2010/26), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 53.
  2. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro  (EBC/2010/28), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 56.Dodatkowe informacje
  3. Decyzja EBC (UE) 2020/139 z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję (UE) 2019/45  (EBC/2020/5), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
  4. Decyzja EBC (UE) 2020/136 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję (UE) 2019/48 (EBC/2020/2), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 1.Dodatkowe informacje
  5. Decyzja EBC (UE) 2020/137 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC i uchylająca decyzję (UE) 2019/43 (EBC/2020/3), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 4.Dodatkowe informacje
  6. Decyzja EBC (UE) 2020/138 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, i uchylająca decyzję (UE) 2019/44 (EBC/2020/4), Dz.U. L 27 z 1.2.2020, str. 6.Dodatkowe informacje