Kapitaal van de ECB

  1. Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG) betreffende de grenzen en voorwaarden voor kapitaalverhoging van de ECB (ECB/1998/11), PB C 411 van 31.12.1998, blz. 10.
  2. Besluit van de ECB van 13 december 2010 inzake de verhoging van het kapitaal van de ECB  (ECB/2010/26), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 53.
  3. Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2010/28), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 56.Aanvullende informatie