Menu

Kapital tal-BĊE

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta Diċembru 2010 dwar iż-żieda fil-kapital tal-BĊE  (BĊE/2010/26), ĠU L 11, 15.1.2011, pġ. 53.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona euro  (BĊE/2010/28), ĠU L 11, 15.1.2011, pġ. 56.Aktar tagħrif
  3. Deċiżjoni (UE) 2020/139 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għal trasferimenti ta’ ishma fil-kapital tal-BĊE bejn il-banek ċentrali nazzjonali u għall-aġġustament tal-kapital imħallas u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/45  (BĊE/2020/5), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
  4. Deċiżjoni (UE) 2020/136 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/48 (BĊE/2020/2), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 1.Aktar tagħrif
  5. Deċiżjoni (UE) 2020/137 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar l-ishma perċentwali tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/43  (BĊE/2020/3), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 4.Aktar tagħrif
  6. Deċiżjoni (UE) 2020/138 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 dwar il-ħlas fil-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali ta’ Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/44 (BĊE/2020/4), ĠU L 27, 1.2.2020, pġ. 6.Aktar tagħrif