ECB kapitāls

  1. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par ECB kapitāla palielināšanu  (ECB/2010/26), OV L 11, 15.1.2011, 53. lpp..
  2. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2010/28), OV L 11, 15.1.2011, 56. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Lēmums (ES) 2019/43 (2018. gada 29. novembris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu (ECB/2018/27), OV L 9, 11.1.2019, 178. lpp..Papildus informācija
  4. ECB Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OV L 9, 11.1.2019, 183. lpp..Papildus informācija
  5. ECB Lēmums (ES) 2019/48 (2018. gada 30. novembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu  (ECB/2018/32), OV L 9, 11.1.2019, 196. lpp..Papildus informācija
  6. ECB Lēmums (ES) 2019/44 (2018. gada 29. novembris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, kā arī par Lēmuma ECB/2014/61 grozīšanu un Lēmuma ECB/2013/30 atcelšanu (ECB/2018/28), OV L 9, 11.1.2019, 180. lpp..