ECB kapitāls

  1. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par ECB kapitāla palielināšanu  (ECB/2010/26), OV L 11, 15.1.2011, 53. lpp..
  2. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2010/28), OV L 11, 15.1.2011, 56. lpp..Papildus informācija