ECB kapitāls

  1. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par ECB kapitāla palielināšanu  (ECB/2010/26), OV L 11, 15.1.2011, 53. lpp..
  2. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2010/28), OV L 11, 15.1.2011, 56. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Lēmums (ES) 2020/139 (2020. gada 22. janvāris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu (ES) 2019/45  (ECB/2020/5), OV L 27I, 1.2.2020, 1. lpp..Papildus informācija
  4. ECB Lēmums (ES) 2020/136 (2020. gada 22. janvāris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma (ES) 2019/48 atcelšanu (ECB/2020/2), OV L 27, 1.2.2020, 1. lpp..Papildus informācija
  5. ECB Lēmums (ES) 2020/137 (2020. gada 22. janvāris) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma (ES) 2019/43 atcelšanu (ECB/2020/3), OV L 27, 1.2.2020, 4. lpp..Papildus informācija
  6. ECB Lēmums (ES) 2020/138 (2020. gada 22. janvāris) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu, un par Lēmuma (ES) 2019/44 atcelšanu (ECB/2020/4), OV L 27, 1.2.2020, 6. lpp..Papildus informācija