ECB kapitāls

  1. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par ECB kapitāla palielināšanu  (ECB/2010/26), OV L 11, 15.1.2011, 53. lpp..
  2. ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2010/28), OV L 11, 15.1.2011, 56. lpp..Papildus informācija
  3. ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2013/28), OV L 16, 21.1.2014, 53. lpp..Papildus informācija
  4. ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2013/29), OV L 16, 21.1.2014, 55. lpp..Papildus informācija
  5. ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts) par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu (ECB/2013/30), OV L 16, 29.8.2014, 61. lpp..Papildus informācija
  6. ECB Lēmums (2013. gada 30. augusts) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2013/31), OV L 16, 21.1.2014, 63. lpp..Papildus informācija