ECB kapitalas

  1. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo padidinimo  (ECB/2010/26), OL L 11, 2011 1 15, p. 53.
  2. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2010/28), OL L 11, 2011 1 15, p. 56.Papildoma informacija
  3. 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte (ECB/2013/28) (ECB/2013/28), OL L 16, 2014 1 21, p. 53.Papildoma informacija
  4. 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos (ECB/2013/29) (ECB/2013/29), OL L 16, 2014 1 21, p. 55.Papildoma informacija
  5. 2013 m. rugpjūčio 29 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2013/30) (ECB/2013/30), OL L 16, 2014 8 29, p. 61.Papildoma informacija
  6. 2013 m. rugpjūčio 30 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2013/31) (ECB/2013/31), OL L 16, 2014 1 21, p. 63.Papildoma informacija