ECB kapitalas

  1. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo padidinimo  (ECB/2010/26), OL L 11, 2011 1 15, p. 53.
  2. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2010/28), OL L 11, 2011 1 15, p. 56.Papildoma informacija