ECB kapitalas

  1. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo padidinimo  (ECB/2010/26), OL L 11, 2011 1 15, p. 53.
  2. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2010/28), OL L 11, 2011 1 15, p. 56.Papildoma informacija
  3. 2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/139 kuriuo nustatomos ECB kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2019/45 (ECB/2020/5), OL L 27I, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
  4. 2020 m. sausio 22 d. ECB Sprendimas (ES) 2020/136 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo (ES) 2019/48 panaikinimo (ECB/2020/2), OL L 27, 2020 2 1, p. 1.Papildoma informacija
  5. 2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/137 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių ECB kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo (ES) 2019/43 panaikinimo (ECB/2020/3), OL L 27, 2020 2 1, p. 4.Papildoma informacija
  6. 2020 m. sausio 22 d. ECB sprendimas (ES) 2020/138 dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, ir Sprendimo (ES) 2019/44 panaikinimo (ECB/2020/4), OL L 27, 2020 2 1, p. 6.Papildoma informacija