Az EKB tőkéje

  1. Az EKB határozata (2010. december 13.) az EKB tőkeemeléséről  (EKB/2010/26), HL L 11., 2011.1.15., 53. o.
  2. Az EKB határozata (2010. december 13.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről  (EKB/2010/28), HL L 11., 2011.1.15., 56. o.Kiegészítő információ
  3. Az EKB 2013. augusztus 29-i határozata a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről  (EKB/2013/28), HL L 16., 2014.1.21., 53. o.Kiegészítő információ
  4. Az EKB 2013. augusztus 29-i határozata az EKBtőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2013/29), HL L 16., 2014.1.21., 55. o.Kiegészítő információ
  5. Az EKB 2013. augusztus 29-i határozata az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro (EKB/2013/30), HL L 16., 2014.8.29., 61. o.Kiegészítő információ
  6. Az EKB 2013. augusztus 30-i határozata az EKBtőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (EKB/2013/31), HL L 16., 2014.1.21., 63. o.Kiegészítő információ