Az EKB tőkéje

  1. Az EKB határozata (2010. december 13.) az EKB tőkeemeléséről  (EKB/2010/26), HL L 11., 2011.1.15., 53. o.
  2. Az EKB határozata (2010. december 13.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről  (EKB/2010/28), HL L 11., 2011.1.15., 56. o.Kiegészítő információ
  3. Az EKB (EU) 2019/43 határozata (2018. november 29.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/27), HL L 9., 2019.1.11., 178. o.Kiegészítő információ
  4. Az EKB (EU) 2019/45 határozata (2018. november 29.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/29), HL L 9., 2019.1.11., 183. o.Kiegészítő információ
  5. Az EKB (EU) 2019/48 határozata (2018. november 30.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32), HL L 9., 2019.1.11., 196. o.Kiegészítő információ
  6. Az EKB (EU) 2019/44 határozata (2018. november 29.) az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, az EKB/2014/61 határozat módosításáról és az EKB/2013/30 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/28), HL L 9., 2019.1.11., 180. o.