Az EKB tőkéje

  1. Az EKB határozata (2010. december 13.) az EKB tőkeemeléséről  (EKB/2010/26), HL L 11., 2011.1.15., 53. o.
  2. Az EKB határozata (2010. december 13.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről  (EKB/2010/28), HL L 11., 2011.1.15., 56. o.Kiegészítő információ
  3. Az EKB (EU) 2020/139 határozata (2020. január 22.) az EKB tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az (EU) 2019/45 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/5), HL L 27I., 2020.2.1., 1. o.Kiegészítő információ
  4. Az EKB (EU) 2020/136 határozata (2020. január 22.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az (EU) 2019/48 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/2), HL L 27., 2020.2.1., 1. o.Kiegészítő információ
  5. Az EKB (EU) 2020/137 határozata (2020. január 22.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az (EU) 2019/43 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/3), HL L 27., 2020.2.1., 4. o.Kiegészítő információ
  6. Az EKB (EU) 2020/138 határozata (2020. január 22.) az EKB tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, és az (EU) 2019/44 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/4), HL L 27., 2020.2.1., 6. o.Kiegészítő információ