Menu

Kapital ESB-a

  1. Odluka ESB od 13. prosinca 2010. o povećanju kapitala ESB (ESB/2010/26), SL L 11, 15.1.2011., str. 53.
  2. Odluka (EU) 2020/139 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu ESB među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/45  (ESB/2020/5), SL L 27I, 1.2.2020., str. 1.
  3. Odluka (EU) 2020/136 ESB od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/48 (ESB/2020/2), SL L 27, 1.2.2020., str. 1.
  4. Odluka (EU) 2020/137 ESB od 22. siječnja 2020. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2020/3), SL L 27, 1.2.2020., str. 4.
  5. Odluka (EU) 2020/138 ESB od 22. siječnja 2020. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2020/4), SL L 27, 1.2.2020., str. 6.