EKP:n pääoma

  1. EKP:n suositus neuvoston asetukseksi EKP:n pääoman korottamisen rajojen ja ehtojen asettamisesta (EKP/1998/11), EYVL C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, EKP:n pääoman korottamisesta  (EKP/2010/26), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2010/28), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 56.Lisätietoja
  4. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2013/28), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 53.Lisätietoja
  5. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta  (EKP/2013/29), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 55.Lisätietoja
  6. EKP:n päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta (EKP/2013/30), EUVL L 16, 29.8.2014, s. 61.Lisätietoja
  7. EKP:n päätös, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta (EKP/2013/31), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 63.Lisätietoja