EKP:n pääoma

  1. EKP:n suositus neuvoston asetukseksi EKP:n pääoman korottamisen rajojen ja ehtojen asettamisesta (EKP/1998/11), EYVL C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, EKP:n pääoman korottamisesta  (EKP/2010/26), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2010/28), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 56.Lisätietoja