EKP:n pääoma

  1. EKP:n suositus neuvoston asetukseksi EKP:n pääoman korottamisen rajojen ja ehtojen asettamisesta (EKP/1998/11), EYVL C 411, 31.12.1998, s. 10.
  2. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, EKP:n pääoman korottamisesta  (EKP/2010/26), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 53.
  3. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2010/28), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 56.Lisätietoja
  4. EKP:n Päätös (EU) 2020/139, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä EKP:n pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
  5. EKP:n Päätös (EU) 2020/136, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta  (EKP/2020/2), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 1.Lisätietoja
  6. EKP:n päätös (EU) 2020/137, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen (EU) 2019/43 kumoamisesta  (EKP/2020/3), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 4.Lisätietoja
  7. EKP:n Päätös (EU) 2020/138, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta, ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4), EUVL L 27, 1.2.2020, s. 6.Lisätietoja