EKP kapital

  1. EKP otsus EKP kapitali suurendamise kohta, 13. detsember 2010  (EKP/2010/26), ELT L 11, 15.1.2011, lk 53.
  2. EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 13. detsember 2010  (EKP/2010/28), ELT L 11, 15.1.2011, lk 56.Täiendav teave
  3. EKP otsus, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 29. august 2013  (EKP/2013/28), ELT L 16, 21.1.2014, lk 53.Täiendav teave
  4. EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 29. august 2013 (EKP/2013/29), ELT L 16, 21.1.2014, lk 55.Täiendav teave
  5. EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, 29. august 2013 (EKP/2013/30), ELT L 16, 29.8.2014, lk 61.Täiendav teave
  6. EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 30. august 2013 (EKP/2013/31), ELT L 16, 21.1.2014, lk 63.Täiendav teave