EKP kapital

  1. EKP otsus EKP kapitali suurendamise kohta, 13. detsember 2010  (EKP/2010/26), ELT L 11, 15.1.2011, lk 53.
  2. EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 13. detsember 2010  (EKP/2010/28), ELT L 11, 15.1.2011, lk 56.Täiendav teave
  3. EKP otsus (EL) 2020/139, 22. jaanuar 2020, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/45  (EKP/2020/5), ELT L 27I, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
  4. EKP otsus (EL) 2020/136, 22. jaanuar 2020, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/48 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/2), ELT L 27, 1.2.2020, lk 1.Täiendav teave
  5. EKP otsus (EL) 2020/137, 22. jaanuar 2020, riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses ja otsuse (EL) 2019/43 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/3), ELT L 27, 1.2.2020, lk 4.Täiendav teave
  6. EKP otsus (EL) 2020/138, 22. jaanuar 2020, EKP kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt ja otsuse (EL) 2019/44 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/4), ELT L 27, 1.2.2020, lk 6.Täiendav teave