ECB's kapital

  1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om grænser og vilkår for kapitaludvidelser i ECB (ECB/1998/11), EFT C 411 af 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udvidelse af ECB's kapital (ECB/2010/26), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2010/28), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 56.Læs mere