ECB's kapital

  1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om grænser og vilkår for kapitaludvidelser i ECB (ECB/1998/11), EFT C 411 af 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udvidelse af ECB's kapital (ECB/2010/26), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2010/28), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 56.Læs mere
  4. ECB's afgørelse af 29. august 2013 om de nationale centralbankers andele i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (ECB/2013/28), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 53.Læs mere
  5. ECB's afgørelse af 29. august 2013 om de nærmere vilkår for omfordelinger af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital (ECB/2013/29), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 55.Læs mere
  6. ECB's afgørelse af 29. august 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta (ECB/2013/30), EUT L 16 af 29.8.2014, s. 61.Læs mere
  7. ECB's afgørelse af 30. august 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (ECB/2013/31), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 63.Læs mere