ECB's kapital

  1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om grænser og vilkår for kapitaludvidelser i ECB (ECB/1998/11), EFT C 411 af 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udvidelse af ECB's kapital (ECB/2010/26), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2010/28), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 56.Læs mere
  4. ECB's afgørelse (EU) 2019/43 af 29. november 2018 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28 (ECB/2018/27), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 178.Læs mere
  5. ECB's afgørelse (EU) 2019/45 af 29. november 2018 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29  (ECB/2018/29), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 183.Læs mere
  6. ECB's afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 196.Læs mere
  7. ECB's afgørelse (EU) 2019/44 af 29. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30 (ECB/2018/28), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 180.