ECB's kapital

  1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om grænser og vilkår for kapitaludvidelser i ECB (ECB/1998/11), EFT C 411 af 31.12.1998, s. 10.
  2. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udvidelse af ECB's kapital (ECB/2010/26), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 53.
  3. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2010/28), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 56.Læs mere
  4. ECB's afgørelse (EU) 2020/139 af 22. januar 2020 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), EUT L 27I af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
  5. ECB's afgørelse (EU) 2020/136 af 22. januar 2020 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 1.Læs mere
  6. ECB's afgørelse (EU) 2020/137 af 22. januar 2020 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 4.Læs mere
  7. ECB's afgørelse (EU) 2020/138 af 22. januar 2020 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), EUT L 27 af 1.2.2020, s. 6.Læs mere