Základní kapitál ECB

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o zvýšení základního kapitálu ECB  (ECB/2010/26), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu  (ECB/2010/28), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatečné informace