Základní kapitál ECB

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o zvýšení základního kapitálu ECB  (ECB/2010/26), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu  (ECB/2010/28), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatečné informace
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB (ECB/2013/28), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 53.Dodatečné informace
  4. Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2013/29), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 55.Dodatečné informace
  5. Rozhodnutí ECB ze dne 29. srpna 2013 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2013/30), Úř. věst. L 16, 29. 8. 2014, s. 61.Dodatečné informace
  6. Rozhodnutí ECB ze dne 30. srpna 2013 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu (ECB/2013/31), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 63.Dodatečné informace