Základní kapitál ECB

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o zvýšení základního kapitálu ECB  (ECB/2010/26), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu  (ECB/2010/28), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatečné informace
  3. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/139 ze dne 22. ledna 2020 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu ECB mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/45  (ECB/2020/5), Úř. věst. L 27I, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatečné informace
  4. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/136 ze dne 22. ledna 2020 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/48 (ECB/2020/2), Úř. věst. L 27, 1. 2. 2020, s. 1.Dodatečné informace
  5. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/137 ze dne 22. ledna 2020 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu ECB a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/43 (ECB/2020/3), Úř. věst. L 27, 1. 2. 2020, s. 4.Dodatečné informace
  6. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/138 ze dne 22. ledna 2020 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/44 (ECB/2020/4), Úř. věst. L 27, 1. 2. 2020, s. 6.Dodatečné informace