Menu

ECB/2018/32

  1. ECB:s beslut (EU) 2019/48 av den 30 november 2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9, 11.1.2019, s. 196.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 30 augusti 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital (ECB/2013/31), EUT L 16, 21.1.2014, s. 63.
      1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2013 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2013/20), EUT L 187, 6.7.2013, s. 25.