Menu

ECB/2018/32

  1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/48 z 30. novembra 2018 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 196.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 30. augusta 2013 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny (ECB/2013/31), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 63.
      1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2013/20), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 25.