EBC/2018/32

  1. Decyzja EBC (UE) 2019/48 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylająca decyzję EBC/2013/31  (EBC/2018/32), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 196.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2013/31), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 63.
      1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2013/20), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 25.