Menu

EKB/2018/32

  1. Az EKB (EU) 2019/48 határozata (2018. november 30.) az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről és az EKB/2013/31 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/32), HL L 9., 2019.1.11., 196. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 2013. augusztus 30-i határozata az EKBtőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről (EKB/2013/31), HL L 16., 2014.1.21., 63. o.
      1. Hatályát vesztette: Az EKB 2013. június 21-i határozata az EKB tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről  (EKB/2013/20), HL L 187., 2013.7.6., 25. o.