Menu

ESB/2018/32

  1. Odluka (EU) 2019/48 ESB od 30. studenoga 2018. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31  (ESB/2018/32), SL L 9, 11.1.2019., str. 196.

    1. : Odluka ESB od 30. kolovoza 2013. o uplati kapitala ESB od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja  (ESB/2013/31), SL L 16, 21.1.2014., str. 63.
      1. : Odluka ESB od 21. lipnja 2013 (ESB/2013/20), SL L 187, 6.7.2013., str. 25.