Menu

EKP/2018/32

  1. EKP:n päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta  (EKP/2018/32), EUVL L 9, 11.1.2019, s. 196.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta (EKP/2013/31), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 63.
      1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2013/20), EUVL L 187, 6.7.2013, s. 25.