Menu

EKP/2018/32

  1. EKP otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta  (EKP/2018/32), ELT L 9, 11.1.2019, lk 196.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 30. august 2013 (EKP/2013/31), ELT L 16, 21.1.2014, lk 63.
      1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 21. juuni 2013  (EKP/2013/20), ELT L 187, 6.7.2013, lk 25.