ECB/2018/32

  1. ECB's afgørelse (EU) 2019/48 af 30. november 2018 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31  (ECB/2018/32), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 196.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 30. august 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (ECB/2013/31), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 63.
      1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2013/20), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 25.