Menu

ECB/2018/32

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2019/48 ze dne 30. listopadu 2018 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31  (ECB/2018/32), Úř. věst. L 9, 11. 1. 2019, s. 196.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 30. srpna 2013 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu (ECB/2013/31), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 63.
      1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2013 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu (ECB/2013/20), Úř. věst. L 187, 6. 7. 2013, s. 25.