ECB/2018/29

 1. Sklep ECB (EU) 2019/45 z dne 29. novembra 2018 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29), UL L 9, 11. 1. 2019, str. 183.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 29. avgusta 2013 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2013/29), UL L 16, 21. 1. 2014, str. 55.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2013 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2013/18), UL L 187, 6. 7. 2013, str. 17.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 12. decembra 2008 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2008/25), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 71.
     1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2003/20), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 32.
     2. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2006 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2006/23), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 5.
      1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2004/7), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 9.