ECB/2018/29

 1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/45 z 29. novembra 2018 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29 (ECB/2018/29), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 183.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 29. augusta 2013 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2013/29), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 55.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2013/18), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 17.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2008/25), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 71.
     1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a o úprave splateného základného imania (ECB/2003/20), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 32.
     2. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2006/23), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 5.
      1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2004/7), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 9.