EBC/2018/29

 1. Decyzja EBC (UE) 2019/45 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylająca decyzję EBC/2013/29 (EBC/2018/29), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 183.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2013/29), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 55.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2013/18), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 17.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2008/25), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 71.
     1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca warunki przekazywania przez krajowe banki centralne udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym oraz sposób dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2003/20), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 32.
     2. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2006/23), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 5.
      1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz dostosowania opłaconego kapitału (EBC/2004/7), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 9.