ECB/2018/29

 1. ECB Lēmums (ES) 2019/45 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29 (ECB/2018/29), OV L 9, 11.1.2019, 183. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2013/29), OV L 16, 21.1.2014, 55. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2013/18), OV L 187, 6.7.2013, 17. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu pārvedumiem nacionālo centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2008/25), OV L 21, 24.1.2009, 71. lpp..
     1. uz sākumu: ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2003/20), OV L 9, 15.1.2004, 32. lpp..
     2. uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2006/23), OV L 24, 31.1.2007, 5. lpp..
      1. uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai valstu centrālo banku starpā un apmaksātā kapitāla koriģēšanai (ECB/2004/7), OV L 205, 9.6.2004, 9. lpp..