ECB/2018/27

 1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/43 z 29. novembra 2018 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28 (ECB/2018/27), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 178.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 29. augusta 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2013/28), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 53.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2013/17), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 15.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2008/23), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 66.
     1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2006/21), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 1.
      1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2004/5), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 5.